Inwestycje - Inwestycje w 2024r. - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Inwestycje w 2024r.

30 stycznia 2024

Podsumowaliśmy już poprzedni rok w kontekście inwestycji, pora przyjrzeć się temu, co nas czeka w 2024r. Przypominamy, że na inwestycje przeznaczono ok. 109 mln zł! Ogromną rolę będą pełnić liczne dofinansowania, które w znacznym stopniu odciążą gminny budżet.

Drogi

Ten rok upłynie przede wszystkim pod znakiem zadań drogowych. Wkrótce wznowione będą prace przy ul. Głębokiej w Borkowie. Koszt wykonania nawierzchni bitumicznej o długości 300 m wynosi 470 tys. zł, a także na ul. Spacerowej w Tuchomiu – tutaj koszt wykonania nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 1274 m wynosi ok 1,5 mln zł. Zadanie realizowane jest z 50% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Trwają właśnie przetargi na budowę dróg w Żukowie i Chwaszczynie. W Żukowie mowa o ul. Heweliusza oraz kolejnym już fragmencie ul. Batorego. W tym przypadku koszt inwestycji wynieść ma 5 240 852,00 zł, z czego 2 620 426,00 zł (50%) pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024. W Chwaszczynie realizowana będzie ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego. Tu szacowana wartość inwestycji to 5 161 254,00 zł przy 2 580 627,00 zł (50%) wsparcia z wspomnianego programu.

W pierwszym kwartale tego roku ruszy również przetarg na największe tegoroczne zadanie drogowe- budowę ul. Pszennej w Baninie. Szacowana wartość zadania to 14 805 000,00 zł. Na to zadanie Gmina Żukowo pozyskała 7 402 500,00 zł wsparcia również z RFRD.

W 2024r. realizowana będzie również budowa drogi dla pieszych i rowerów przy trasie Przyjaźń – Skrzeszewo. Prace będą prowadzone w dwóch etapach, na oba Gmina Żukowo pozyskała wsparcie:

  • I etap - dofinansowanie 1 002 500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
  • II etap - dofinansowanie 2 mln zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Jednocześnie trwają prace drogowe rozpoczęte w rogu ubiegłym. Na trasie Żukowo-Borkowo trwa budowa ciągu pieszo- rowerowego o długości ok. 750 m. Koszt prac to niemal 2,7 mln zł. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w działaniu poprawiającym atrakcyjność turystyczną regionu Kaszub kwotą 1,25 mln zł.

Ścieżka pieszo-rowerowa powstaje również przy ul. Rolniczej w Baninie, natomiast przy ul. Jarzębinowej w Leźnie chodnik. Na oba zadania Gmina Żukowo pozyskała łącznie 1 528 000,00 zł wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa ścieżka pieszo- rowerowa w Baninie będzie mieć długość niemal 1km. Z kolei chodnik przy ul. Jarzębinowej w Leźnie będzie mieć długość 284m.

Infrastruktura szkolna i okołoszkolna

Podobnie jak w przypadku dróg, część zadań oświatowych to kontynuacja inwestycji z zeszłego roku. Na pierwszy plan wysuwa się z pewnością rozbudowa szkoły w Baninie przy ul Lotniczej. W ramach inwestycji powstaje szkoła dla ok. 700 uczniów. Koszt inwestycji to 28 149 885,79 zł. Na to zadanie Gmina Żukowo pozyskała 13 983 585,43 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 750 tys. zł z programu „Inwestycje w oświacie”.

Ten rok przyniesie również kontynuację dwóch zadań dotyczących sportowej infrastruktury okołoszkolnej. W Glinczu powstaje sala gimnastyczna, jej koszt ok. 5,7 mln zł, z czego ponad 3,7 mln zł pochodzi z dofinansowania. Natomiast w Leźnie przy szkole powstaje boisko. W tym przypadku koszt inwestycji to 1 260 750 zł, z czego 828 553,09 zł pochodzi również z rządowego dofinansowania.

W 2024r. rozpoczną się także prace związane z rozbudową szkoły w Leźnie o nowe skrzydło. Na to zadanie Gmina Żukowo pozyskała dofinansowanie aż 8 mln zł. Rozbudowana zostanie również szkoła w Skrzeszewie. Podobnie jak w przypadku Leźna, tu również prace rozpoczną się w tym roku i tu także pozyskano dofinansowanie, tym razem 1,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Z kolei w Tuchomiu powstanie sala gimnastyczna. Na realizację tej inwestycji Gmina Żukowo pozyskała 1 955 000 zł w ramach programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA.

Z troską o najmłodszych

W 2024r. rozpocznie się także realizacja gigantycznego zadania z myślą o najmłodszych Mieszkańcach gminy Żukowo. Mowa o utworzeniu żłobków w Chwaszczynie, Dąbrowie (na granicy z Baninem) i Żukowie. Na realizację tego zadania Gmina Żukowo pozyskała ok. 8,3 mln zł z Programu MALUCH+.

I wiele innych

Nie możemy również zapomnieć o zbiorniku retencyjnym w Chwaszczynie (przed nam jedynie wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), a także o budowie stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie (zadanie Spółki Komunalnej Żukowo sp. z o.o. dofinansowane z budżetu Gminy Żukowo). Zmienia się także budynek Urzędu Gminy w Żukowie. W 2024r. zakończą się prace nad zadaniem. W tym przypadku inwestycja polega przede wszystkim na odbudowie jednej z najstarszych części urzędu, która została zbudowana w końcu lat 60tych. Decyzję o realizacji zadania podjęto po otrzymaniu oceny stanu technicznego, która wskazywała wysokie zużycie techniczne budynku, jak również uszkodzenia struktur nośnych. Rozbudowana ma zostać również remiza OSP Banino. Jeszcze większe zmiany czekają Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który zyska zupełnie nową siedzibę.


Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij