Inwestycje - Inwestycje w 2023r. - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Inwestycje w 2023r.

11 stycznia 2024

Początek roku to dobry czas na podsumowania, tego co wydarzyło się w ciągu minionych 12 miesięcy. Dziś przyglądamy się inwestycjom, a działo się w minionym roku bardzo dużo.

Szkoły

Zaczynamy od bazy oświatowej. W 2023r. intensywnie rozbudowywana była szkoła w Baninie przy ul. Lotniczej. Zakres inwestycji jest tak duży, że obiekt powstaje niemal „od zera”. W ramach inwestycji powstaje szkoła dla ok. 700 uczniów. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2658,73 m2, natomiast łączna powierzchnia użytkowa to 5304,94 m2. Na to zadanie Gmina Żukowo pozyskała 13 983 585,43 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a wartość zadania to aż 28 149 885,79 zł.

Z kolei w Borkowie wiosną ubiegłego roku otwarto nowe skrzydło szkoły. W części przedszkola wykonane zostały 4 sale dla łącznie 82 dzieci wraz z sanitariatami, pomieszczenia dla opiekunów oraz szatnie i zaplecze gastronomiczne. W pozostałej części budynku wykonano salę do świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym oraz szatnie z natryskami i innymi pomieszczeniami dostępnymi od strony auli o funkcji sportowej. Powierzchnia użytkowa nowej części to 1164,34 m2 czyli więcej niż dotychczas miała cała borkowska placówka.

Drogi

Bardzo dużo działo się również na drogach. Zmodernizowano kolejne odcinki z wykorzystaniem nawierzchni bitumicznej:

 • ul. Leśna w Niestępowie
 • ul. Sosnowa w Łapinie Kartuskim
 • ul. św. Floriana w Leźnie
 • ul. Mickiewicza w Chwaszczynie
 • ul. Łaszewskiego w Widlinie
 • ul. Akacjowa w Glinczu (droga dla pieszych)

Dodatkowo w Żukowie przebudowano odcinek drogowy łączący ul. Kościerską z ul. 3 Maja (750 tys. zł wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Powstały również nowe chodniki:

 • w Widlinie chodnik o długości ok. 650m
 • W Niestępowie przy ul. Leśnej, chodnik o długości ok. 100 m
 • w Czaplach przy ul. Żurawiej chodnik o długości ok. 440 m wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych,doświetleniem, odwodnienie oraz kanałem technologicznym i zjazdami indywidualnymi i publiczne – to zadanie jest na ukończeniu

W ubiegłym roku rozpoczęły się również prace przy:

 • remoncie ul. Spacerowej w Tuchomiu (na remont odcinka o długości 1,27 km Gmina Żukowo otrzymała wsparcie w wysokości 882 500,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg)
 • budowie ciągu pieszo- rowerowego o długości ok. 750m na trasie Żukowo-Borkowo (ok 1,2 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej).
 • budowie ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Rolniczej w Baninie oraz chodnika przy ul. Jarzębinowej w Leźnie (1 528 000,00 zł wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
 • modernizacji ul. Głębokiej w Borkowie

Intensywnie modernizowane były również drogi z użyciem płyt YOMB. W ubiegłym roku ułożonych zostało 33 115 takich płyt. Wśród odcinków modernizowanych w ten sposób znalazły się m.in. 2 zadania realizowane dzięki dofinansowaniu przyznanemu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Marszałka Województwa Pomorskiego:

 • modernizacja ul. Granicznej w Tuchomiu i ul. Szafirowej w Borowcu (130 000,00 zł wsparcia)
 • modernizacja ul. Pod Elżbietowo (działka 151/3) w Żukowie (111 800,00 zł wsparcia)

Na tym nie koniec zadań drogowych. W Baninie, za ok. 600 tys. zł wybudowano rondo na ul. Pszennej. Z kolei w Żukowie na ul. Mickiewicza poszerzono most. Koszt tego zadania wyniósł ok. 1,3 mln zł. Zmiany przyczyniły się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych.

W ubiegłym roku podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID na budowę chodnika oraz rozbudowę ulicy Źródlanej w Baninie oraz na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na budowę dróg dla pieszych w Chwaszczynie (ul. Mickiewicza i ul. Polna) oraz Sulminie (ul. Macierzy Szkolnej i ul. św. Floriana).

Z kolei w ramach współfinansowania poprawy bezpieczeństwa przy drogach powiatowych Gmina sfinansowała w 50% budowy chodników na trasach Przyjaźń-Łapino, Niestępowo- Sulmin oraz w Skrzeszewie i Pępowie.

Nie brakowało również aktywności na drogach krajowych. Tutaj w partnerstwie z GDDKiA zarządca drogi doświetlił przejścia dla pieszych, które zostały przekazane do eksploatacji Gminie Żukowo. W ten sposób poprawiono bezpieczeństwo przy przejściach dla pieszych w Żukowie (8 przejść), Lniskach (2), Leźnie (2) i Babim Dole (2). W ten sposób wszystkie przejścia dla pieszych przy drogach krajowych nr 20 i nr 7 w gminie Żukowo mają lub w najbliższym czasie będą miały dedykowane oświetlenie. A jeśli już o oświetleniu mowa w 2023r. w gminie Żukowo powstało ok. 130 nowych punktów  świetlnych.

Sport

W 2023r. zrealizowano również inwestycje dotyczące sportu i szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Na pierwszy plan wysuwa się ogromne zadanie jakim jest realizacja Kaszubskiego Centrum Sportu - koszt inwestycji wynosi ok. 19,1 mln zł, z czego 5 milionów zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W Glinczu z kolei powstaje sala gimnastyczna tutaj Koszt inwestycji to ok. 5,7 mln zł, z czego ponad 3,7 mln zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu Polski Ład. Przypominamy, że na realizację tej inwestycji składa się budowa: części sportowej, zaplecza socjalno-szatniowego wraz z komunikacją oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej.

W Leźnie natomiast ruszyły już prace przy utworzeniu nowego boiska przy szkole. Koszt inwestycji to 1 260 750 zł, z czego 828 553,09 zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu Polski Ład, dedykowanego dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y.

Za nami również odbiory budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i ZSZiO w Żukowie – to zadanie realizuje Powiat Kartuski w partnerstwie z Gminą Żukowo (50% kosztów własnych).

I wiele innych

Sporo działo się również w kwestii rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego. To był bardzo pracowity rok dla Spółki Komunalnej Żukowo sp. z o.o. Około 3140 mieszkańców przyłączyło się do sieci kanalizacji sanitarnej w minionym roku.

Nie możemy również zapomnieć o zakończonej w ubiegłym roku budowie zbiornika retencyjnego na granicy Banina i Rębiechowa, którego koszt wyniósł ok. 8,8 mln zł, a także o  podpisanej we wrześniu przez Spółkę Komunalną Żukowo sp. z o.o. umowie na budowę stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie.

Zmianie się także budynek Urzędu Gminy w Żukowie. W tym przypadku inwestycja polega przede wszystkim na odbudowie jednej z najstarszych części urzędu, która została zbudowana w końcu lat 60tych. Decyzję o realizacji zadania podjęto po otrzymaniu oceny stanu technicznego, która wskazywała wysokie zużycie techniczne budynku, jak również uszkodzenia struktur nośnych. Realizacja tego zadania podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem i dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obecny budynek był również za mały na rosnącą liczbę Klientów oraz liczbę prowadzonych spraw. Zmodernizowany budynek będzie bardziej bezpieczny i funkcjonalny, tak aby Klienci urzędu mogli w komfortowych warunkach załatwić sprawy urzędowe.

Dofinansowania

2023r. to również szereg pozyskanych dofinansowań, tu mowa o dziesiątkach milionów złotych. Wsparcie otrzymano na następujące zadania:

 • rozbudowa szkoły w Leźnie - 8 mln zł wsparcia w ramach VIII edycji Polskiego Ładu
 • budowa ul. Pszennej w Baninie - 7 402 500,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024
 • budowa ul. Słowackiego oraz fragmentu ul. Żeromskiego w Chwaszczynie - 2 580 627,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024
 • budowa ul. Heweliusza oraz fragmentu ul. Batorego w Żukowie - 2 620 426,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024
 • budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze Przyjaźń – Skrzeszewo

- I etap, umowa podpisana w listopadzie br., dofinansowanie 1 002 500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- II etap - 2 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Rolniczej w Baninie oraz chodnika przy ul. Jarzębinowej w Leźnie - 1 528 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 • rozbudowa szkoły w Baninie przy ul. Lotniczej - 750 tys. zł z programu „Inwestycje w oświacie” (to drugie dofinansowanie dla tego zadania)
 • utworzenie żłobków w Żukowie, Chwaszczynie i Dąbrowie (na granicy z Baninem)- ok. 8,3 mln zł z Programu MALUCH+
 • budowa sali gimnastycznej w Tuchomiu - 1 955 000 zł z programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA
 • renowacja zabytkowego budynku starej szkoły w Sulminie - 833 tys. zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • rozbudowa szkoły w Skrzeszewie - 1,5 mln zł w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • remont ul. Spacerowej w Tuchomiu - 882 500,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg
 • budowa ciągu pieszo- rowerowego o długości ok. 750m na trasie Żukowo-Borkowo (ok 1,2 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej).

W praktyce oznacza to, że również kolejne miesiące będą bardzo intensywne. W budżecie na 2024 rok na zadania inwestycyjne przewidziano niemal 109 mln zł!


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2024-05-28)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij